logo big

Adwokat od spraw karnych Katowice - Kancelariampf

„Prawo karne jest dziedziną prawa, która w sposób najbardziej dotkliwy ingeruje w wolność człowieka. Szeroko rozumiana odpowiedzialność karna to nie tylko grzywna, kara ograniczenia wolności czy pozbawienia wolności, to również środki karne, przepadek korzyści majątkowych czy środki kompensacyjne, które nierzadko potrafią być dotkliwe dla osób na rzecz których zostały orzeczone.”

Czym zajmuje się Kancelaria Adwokacka MPF Prawo i Podatki w dziedzinie prawa karnego

Kancelaria MPF Prawo i  Podatki w ramach swojej działalności oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa karnego, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Zapewniamy skuteczną obronę osób podejrzanych, oskarżonych, obwinionych i skazanych, a także występowanie w roli profesjonalnego pełnomocnika dla pokrzywdzonych, którzy w ramach swoich praw nabyli status  oskarżycieli posiłkowych i prywatnych.

Ponadto Kancelaria MPF Prawo i Podatki kładzie bardzo duży nacisk na sam początek prowadzenia konkretnej sprawy. Wielokrotnie okazuje się, że sprawy z pozoru banalne, mogą w pierwotnej fazie postępowania potoczyć się na tyle niekorzystnie dla podejrzanego tudzież obwinionego, że przykładowo zamiast umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania, zostaje skierowany akt oskarżenia do sądu. Jak wynika z doświadczenia kancelarii sprawy są przeróżne i od tego jak zostanie przeprowadzone postępowanie przygotowawcze zależy w większości dalsze powodzenie sprawy. Organy ścigania prowadzą sprawy w formie śledztwa lub dochodzenia i to właśnie na tym etapie służby tj. policja i prokuratura zbierają wszelkie dowody.

Dlatego niezmiernie istotne jest prawidłowe przesłuchanie świadków i innych podejrzanych, jeśli w danej sprawie występują, bowiem jak zostało przyjęte, wymiar sprawiedliwości przypisuje im bardzo dużą wiarygodność pod kątem oceny faktów i okoliczności sprawy. Należy pamiętać, że to właśnie etap przeprowadzenia dowodów przed postawieniem zarzutów jest decydujący, aby uniknąć dalszego postępowania sądowego i konsekwencji, które mogą z niego wyniknąć.

Komu pomagamy

Obwiniony

Osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie.

Pokrzywdzony

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Podejrzany

Podejrzany to osoba, której postawiono zarzut popełnienia określonego przestępstwa w postępowaniu przygotowawczym.

Oskarzyciel posiłkowy/ prywatny

Każdy pokrzywdzony przestępstwem lub wykroczeniem ściganym z oskarżenia publicznego i prywatnego, poprzez złożenie oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego, może uzyskać prawa strony procesu.

Oskarżony

Osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę, co do której prokurator złożył wniosek wskazany w art. 335 § 1 lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.   

Skazany

Osoba fizyczna, którą sąd w postępowaniu karnym, prawomocnym wyrokiem lub nakazem karnym, uznał winną popełnienia przestępstwa i wymierzył karę lub środek karny.

Jak możemy pomóc

Reprezentacja w trakcie czynności przed organami ścigania

Jeśli zachodzi taka potrzeba reprezentujemy klientów już na etapie zatrzymania przez Policję lub inne służby. Bierzemy udział w przesłuchaniach naszych klientów, którzy znajdują się w izolacji.

Obrona w postępowaniu sądowym

Uczestniczymy we wszystkich rozprawach i przesłuchaniach. Składamy wnioski dowodowe, powołujemy świadków oraz biegłych, jeśli istnieje taka potrzeba. Działamy według ułożonej strategii, staramy się być elastyczni, reagujemy na wszystkie ważne zmiany mające miejsce w trakcie postępowania sądowego.

Reprezentacja w postępowaniu wykonawczym

Staramy się jako Kancelaria dążyć do odroczenia lub zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności, a jeśli nie ma takiej możliwości dążymy do zmiany środka wykonania kary lub wstrzymania wykonania kary.

Adwokat od spraw karnych Katowice

Dozór elektroniczny

Osoby skazane karą pozbawienia wolności na okres krótszy niż rok mogą starać się zmienić sposób wykonania kary na łagodniejszy, np. na dozór elektroniczny. Dozór elektroniczny to kara odbywająca się poza zakładem karnym.

Zawieszenie wykonania kary

Warunkowe zawieszenie wykonania kary polega na tym, że orzeczona wobec skazanego kara nie jest wykonywana, a po upływie wyznaczonego okresu próby, kara uznana jest za wykonaną, a sam fakt skazania ulega zatarciu.

Przerwa w wykonaniu kary

Udzielenie przerwy w karze może być obligatoryjne jak i fakultatywne a zależy od uznania Sądu. Za udzieleniem przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności mają przemawiać ważne względy rodzinne lub osobiste.

Warunkowe zwolnienie

Skazany odbywający karę pozbawienia wolności może wnioskować o warunkowe zwolnienie. Przesłankami, które mają znaczenie przy warunkowym zwolnieniu to: okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie skazanego po jego popełnieniu oraz w trakcie odbywania kary. Znaczenie ma też sytuacja osobista skazanego.

Dlatego w ramach prowadzonej praktyki, oferujemy:

PAMIĘTAJ!
Zawsze masz prawo do telefonu do swojego adwokata.

Pierwsze pełnomocnictwo do reprezentowania może udzielić adwokatowi także ktoś z rodziny.

Faktem, jest, że czynności organów ścigania często prowadzone są różnych godzinach zarówno porannych, wieczornych i nocnych, dlatego oferujemy wsparcie 24/7.

Baza wiedzy w temacie prawa karnego

Umów się na spotkanie już teraz.

Jeżeli masz problem prawny bądź chcesz uzyskać specjalistyczną opinie i szukasz sprawdzonej Kancelarii z Katowic i okolic, skontaktuj się z nami.

Nasze zasady współpracy są proste:

SŁUCHAMY, ROZMAWIAMY, ZAWSZE ZNAJDZIEMY ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE