logo big

Różnice między podejrzanym, oskarżonym i obwinionym oraz ich prawa i obowiązki

2024-04-05 Zarzadca Comments Off

Czym różni się podejrzany od oskarżonego?

W postępowaniach karnych pojęcia podejrzanego oraz oskarżonego mają podstawowe znaczenie i odnoszą się do osób na różnych etapach prowadzonej sprawy. Wynikają z tego również ich odmienne prawa oraz obowiązki.

Prawa i obowiązki podejrzanego oraz oskarżonego

Pojęcia podejrzanego oraz oskarżonego nie są więc tożsame i są one stosowane na różnych etapach prowadzonego postępowania. Jednocześnie wiąże się z nimi szereg praw i obowiązków przysługujących osobom, których dotyczy sprawa. W przypadku podejrzanego może on zażądać podania podstawy stawianych zarzutów, a ponadto ma prawo m.in. do:

Podejrzany ma również szereg obowiązków, jak np. poddanie się oględzinom zewnętrznym ciała, pobraniu odcisków, krwi lub wymazów ze śluzówki policzka, sfotografowaniu, a także badaniom psychiatrycznym i psychologicznym. Jest też zobowiązany do informowania o każdej zmianie miejsca pobytu dłuższej niż 7 dni oraz do stawiania się na każde wezwanie sądu.

Prawa i obowiązki oskarżonego co do zasady w większości pokrywają się z tymi dotyczącymi podejrzanego. Ewentualne różnice wynikają z innych etapów postępowania oraz zmiany statusu strony i mogą obejmować choćby nieograniczony dostęp do akt sprawy, możliwość zadawania pytań osobom przesłuchiwanym czy składanie wniosków, już nie do organów postępowania przygotowawczego, lecz do sądu.

W Kancelarii Adwokackiej MPF Prawo i Podatki w Katowicach zapewniamy profesjonalne, rzetelne wsparcie adwokatów w sprawach karnych oraz dotyczących wykroczeń, niezależnie od aktualnego etapu postępowania.